Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start O firmie Polityka jakości

Polityka jakości

ISO-MAŁE    

W celu podniesienia jakości zarządzania firmą wdrożyliśmy system ISO 9001:2008.Dobrą opinię u naszych kontrahentów zawdzięczamy zarówno wysokiej jakości naszych usług i produktów, długoterminowemu serwisowi jak i rzeczywistej dbałości o ich potrzeby połączonej z racjonalną strategią cenową. Nasza polityka jakości została sformułowana w 2000 r. Oto jej główne tezy:

"Polityką jakości firmy MY-SOFT Sp. z o.o. jest osiąganie pełnej satysfakcji wszystkich klientów...".

"Realizacja tej polityki pozwoli nam rozszerzyć zakres wpływów na rynkach, które są przedmiotami naszej działalności oraz zdobyć nowe, zarówno w kraju jak i poza jego granicami".

"Podejmujemy się doskonalić organizację Firmy oraz podnosić jakość naszej pracy poprzez pełne zaangażowanie całej załogi, podnoszenie jej kwalifikacji, świadomości i motywacji oraz przeznaczanie na realizację tych działań odpowiednich środków".

"Każdy pracownik uczestniczy w tym procesie przejmując pełną odpowiedzialność za jakość swojej pracy i bierze czynny udział w kształtowaniu pozytywnego postrzegania MY-SOFT Sp. z o.o. przez klientów".